Búracie, zemné a výkopové práce

Naša spoločnosť ponúka na jednom mieste ucelenú oblasť činností:

  • demolácia objektov, priemyselných stavieb, spevnených plôch…
  • spracovanie, recyklácia stavebných odpadov
  • ich spätné využitie v stavebnej činnosti
  • konečná úprava terénu, zemné a výkopové práce, resp. príprava na ďalšie využitie

Všetky uvedené činnosti realizujeme i ako samostatné projekty, pod vedením skúsených pracovníkov s dlhoročnou praxou v danej oblasti a moderným strojno-technologickým vybavením.