Profil firmy

INVEST SERVIS spol. s r.o je renomovaná spoločnosť, ktorá pôsobí v oblasti ekologických činností od roku 1991 (do roku 1995 ako fyzická osoba) a svoje environmentálne aktivity rozvíja nie len na Slovensku, ale i na území Českej republiky.

>> viac info

Certifikát ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

Ekologické služby

Širokú škálu uvedených ekologických služieb nám umožňuje zabezpečovať najmä kvalitné materiálno-technické vybavenie a kvalifikované personálne obsadenie odborných pozícií, ktoré vytvárajú predpoklady pre realizáciu i tých najnáročnejších projektov na vysokej kvalitatívnej úrovni.

>> viac info

Recyklácia stavebných odpadov

Recyklácia stavebných odpadov prináša investorom i značný ekonomický efekt, nakoľko stavebná suť vznikajúca v rámci búracích a demolačných prác je až z 90% spätne využiteľná v stavebníctve a je plnohodnotnou náhradou prírodných materiálov.

>> viac info

Búracie, zemné a výkopové práce

V rámci komplexnej ponuky v oblasti nakladania so stavebnými odpadmi realizujeme i búracie a demolačné práce strojnými mechanizmami. Ponúkame demoláciu objektov, priemyselných stavieb, spevnených plôch, konečnú úpravu terénu, zemné a výkopové práce.

>> viac info

Ak Vás naše služby zaujali neváhajte nás kontaktovať , radi vám pomôžeme.

KONTAKTY