Z projektov realizovaných našou spoločnosťou v uplynulom období vyberáme:

Investor: NAFTA a.s. Gbely
Predmet: Likvidácia odkalísk po vrtnej činnosti (Láb, Plavecký Štvrtok, Cunín…)
Realizácia: Sanácia území kontaminovaných ropnými látkami, biodegradačné práce

Investor: TRANSPETROL a.s. Bratislava
Predmet: Dekontaminácia zemín kontaminovaných ropnými látkami
Realizácia: Biodegradačné práce

Investor: SPP a.s. Bratislava
Predmet: Dekontaminácia zemín a kalov kontaminovaných ropnými látkami, čistenie podzemných nádrží
Realizácia: Biodegradačné práce, nakladanie s odpadmi

Investor: BENZINOL a.s. Bratislava, BENZINA a.s. Praha
Predmet: Sanácia územia pri rekonštrukcii čerpacích staníc pohonných hmôt
Realizácia: Biodegradačné práce

Investor: SLOVNAFT a.s. Bratislava
Predmet: Odstránenie čerpacích staníc pohonných hmôt
Realizácia: Búracie, demolačné, dekontaminačné, zemné a rekultivačné práce

Investor: TESON a.s. Vráble
Predmet: Analýza ekologického rizika a návrh sanácie starých environmentálnych záťaží
Realizácia: Prieskum – návrh – projekt – inžinierska činnosť – realizácia

Investor: ASSIDOMÄN a.s. Štúrovo
Predmet: Sanácia objektu stáčacej stanice primárneho asfaltu vrátane železničnej vlečky
Realizácia: Prieskum – návrh – projekt – inžinierska činnosť – realizácia

Investor: SEI a.s. Piešťany
Predmet: Sanácia odstavených technologických liniek a stavebných častí, rekonštrukcia chemických skladov
Realizácia: Inžinierska činnosť – realizácia

Investor: PAL INALFA a.s. Vráble
Predmet: Sanácia prevádzky povrchových úprav a neutralizačnej stanice
Realizácia: Prieskum – návrh – projekt – inžinierska činnosť – realizácia

Investor: ELEKTROKARBON a.s. Topoľčany
Predmet: Sanácia objektu skladu ľahkého vykurovacieho oleja, vrátane nadzemnej nádrže 450 m3
Realizácia: Prieskum – návrh – projekt – inžinierska činnosť – realizácia

…a množstvo ďalších akcií: sanačné práce v priemyselných objektoch SIGMA Hodonín, ZBROJOVKA Vsetín, ZETOR Brno, ŠROUBÁRNA Ždánice, Centrálne sklady PHM Bělčice, Hájek, MAGNETON Kroměříž, AKRA České Budějovice, práce pre VOP Trenčín, AGROKOV Vráble, ZŤS Martin……, uzavretie a rekultivácia skládok odpadov v okresoch Třebíč, Hodonín, Nitra…