Referencie
 

    Z projektov realizovaných našou spoločnosťou v uplynulom období vyberáme:
     
  Investor: NAFTA a.s. Gbely
    Predmet: Likvidácia odkalísk po vrtnej činnosti (Láb, Plavecký Štvrtok, Cunín...)
    Realizácia: Sanácia území kontaminovaných ropnými látkami, biodegradačné práce
 
  Investor: TRANSPETROL a.s. Bratislava
    Predmet: Dekontaminácia zemín kontaminovaných ropnými látkami
    Realizácia: Biodegradačné práce
 
  Investor: SPP a.s. Bratislava
    Predmet: Dekontaminácia zemín a kalov kontaminovaných ropnými látkami, čistenie podzemných nádrží
    Realizácia: Biodegradačné práce, nakladanie s odpadmi
 
  Investor: BENZINOL a.s. Bratislava, BENZINA a.s. Praha
    Predmet: Sanácia územia pri rekonštrukcii čerpacích staníc pohonných hmôt
    Realizácia: Biodegradačné práce
 
  Investor: SLOVNAFT a.s. Bratislava
    Predmet: Odstránenie čerpacích staníc pohonných hmôt
    Realizácia: Búracie, demolačné, dekontaminačné, zemné a rekultivačné práce
 
  Investor: TESON a.s. Vráble
    Predmet: Analýza ekologického rizika a návrh sanácie starých environmentálnych záťaží
    Realizácia: Prieskum - návrh - projekt - inžinierska činnosť - realizácia
 
  Investor: ASSIDOMÄN a.s. Štúrovo
    Predmet: Sanácia objektu stáčacej stanice primárneho asfaltu vrátane železničnej vlečky
    Realizácia: Prieskum - návrh - projekt - inžinierska činnosť - realizácia
 
  Investor: SEI a.s. Piešťany
    Predmet: Sanácia odstavených technologických liniek a stavebných častí, rekonštrukcia chemických skladov
    Realizácia: Inžinierska činnosť - realizácia
 
  Investor: PAL INALFA a.s. Vráble
    Predmet: Sanácia prevádzky povrchových úprav a neutralizačnej stanice
    Realizácia: Prieskum - návrh - projekt - inžinierska činnosť - realizácia
 
  Investor: ELEKTROKARBON a.s. Topoľčany
    Predmet: Sanácia objektu skladu ľahkého vykurovacieho oleja, vrátane nadzemnej nádrže 450 m3
    Realizácia: Prieskum - návrh - projekt - inžinierska činnosť - realizácia
 

    ...a množstvo ďalších akcií: sanačné práce v priemyselných objektoch SIGMA Hodonín, ZBROJOVKA Vsetín, ZETOR Brno, ŠROUBÁRNA Ždánice, Centrálne sklady PHM Bělčice, Hájek, MAGNETON Kroměříž, AKRA České Budějovice, práce pre VOP Trenčín, AGROKOV Vráble, ZŤS Martin......, uzavretie a rekultivácia skládok odpadov v okresoch Třebíč, Hodonín, Nitra...