Kontakt
 
INVEST SERVIS spol. s r.o.IČO: 34 125 213
Hlavná 425IČ DPH: SK 2020411657
951 88 Lúčnica nad ŽitavouZapísaný: OR OS Nitra, oddiel:Sro, vl.č.:1543/N
Slovenská republika
   
 
Tel:        +421-37-7882 221Riaditeľ:                            0918 722 444
Fax:        +421-37-7882 093Technický manažér:      0918 722 440