Búracie, demolačné, zemné a výkopové práce

   Za účelom komplexnej ponuky v oblasti nakladania so stavebnými odpadmi realizujeme i búracie a demolačné práce strojnými mechanizmami.

Naša spoločnosť ponúka na jednom mieste ucelenú oblasť činností:

  • Demolácia objektov, priemyselných stavieb, spevnených plôch…
  • Spracovanie, recyklácia stavebných odpadov
  • Ich spätné využitie v stavebnej činnosti
  • Konečná úprava terénu, zemné a výkopové práce, resp. príprava na ďalšie využitie

   Všetky uvedené činnosti realizujeme i ako samostatné projekty, pod vedením skúsených pracovníkov s dlhoročnou praxou v danej oblasti a moderným strojno-technologickým vybavením.